Gönderme yapmak

Bu örnek muhtelif dökümanlara gönderme yapar.
Aynı dizin altındaki link.htm adlı bir döküman "dizin 1"alt dizinindeki
örnek.html adlı bir döküman ve giriş sayfasına dönen bir bağlantı

Örnek uygulama sayfası