İlk uluslararası standart

Metne dayalı bir dökümanı işaretlemek için ilk uluslararası standart(ISO 8879)
1986 yılında,Uluslararası Standartlar Komitesi'nin yayınladığı"Information Processing-Text
and Office systems Standart Generalized Markup Language(SGML)"Makale ile faaliyetttedir.

ADI				SOYADI 
........ 			............				
........            ............

EK
..........		 	ADRES
				...................				
..........           ...................


 				İMZA