konumlu katman

bu bır tabakadır

bu baska bir tabakadır